Werkwijze

Didot Design is gevestigd in Rotterdam en werkt volgens de voorwaarden van de BNO.
Dit is de  beroepsvereniging van Nederlandse Ontwerpers.

Offerte

Voorafgaand aan de offerte vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Na een duidelijke opdrachtformulering wordt een offerte samengesteld. Ik beschrijf daarin vrij duidelijk hoe de verschillende fasen zijn opgebouwd zodat de klant ook weet wat hij of zij er voor krijgt. Er zijn geen standaardoffertes. Elke opdracht vraagt zo zijn eigen specificaties. Daarom stel ik het op prijs om persoonlijk kennis te maken en de offerte mondeling toe te lichten.

Fasen

Na een akkoord op de offerte volgt een opdrachtbevestiging. De opdrachtgever maakt een briefing en de eerste fase kan beginnen. Na elke fase kan een bijstelling plaatsvinden. In een later stadium zal ik met voorbeelden illustreren hoe een ontwerp tot stand komt en het concept zijn opbouw krijgt.

What's in a name

Didot Design, Cora de Roon, in Rotterdam ontwerpt o.a. folders, logo's, huisstijlen, boeken, kaarten, affiches, tijdschriften, jubileumuitgaven en kunstboeken. Ze heeft een bijzondere interesse voor kunst, cultuur, onderwijs, de oude wijken in Rotterdam, persoonlijke verhalen van mensen en de toepassing van typografie in interieurs. Inhoud verbinden met een grafische vormen is voor haar één van de leukste uitdagingen.

Lees verder

G overlay